Algemenevoorwaarden

Als u uw goederen door ons laat vervoeren dan gelden de AVC AVK en CMR voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Het is van het allergrootste belang dat u kennis neemt van uw en onze aansprakelijkheden en van de eventuele beperkingen en/of uitzonderingen. CMR geldt bij Internationaal vervoer over de weg en de AVC condities kunnen daar eventueel aanvullend aan zijn.

Belangrijk: uw opdracht betekent wettelijk dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden.